Je společnost Balderm Security schopna zajistit bezpečnostní projekt s vymezením bezpečnostních rizik?

Je to skutečně tak. Společnost Balderm Security je schopna na požádání navrhnout a zrealizovat projekt, ve kterém budou vyloučena všechna bezpečnostní rizika.

Umí společnost Balderm Security elektronické zabezpečení nejenom navrhnout, ale také dodat a namontovat?

Ano, práce společnosti Balderm Security je komplexní. Naše služby začínají návrhem vhodných elektronických zabezpečovacích zařízení. Poté, co nám je klient odsouhlasí, je dodáme a také namontujeme se všemi zárukami.

Jak se nabírají noví zaměstnanci?

Nové zaměstnance vybíráme pečlivě. Slouží nám k tomu výběrová řízení, kdy důkladně prověřujeme jejich schopnosti.

Jaká je platnost nabídky společnosti Balderm Security?

Platnost nabídky naší firmy je standardně 6 měsíců.