Je společnost BALDERM Plus schopna zajistit bezpečnostní projekt s vymezením bezpečnostních rizik?

Je to skutečně tak. Společnost BALDERM Plus je schopna na požádání navrhnout a zrealizovat projekt, ve kterém budou vyloučena všechna bezpečnostní rizika.

Umí společnost BALDERM Plus elektronické zabezpečení nejenom navrhnout, ale také dodat a namontovat?

Ano, práce společnosti BALDERM Plus je komplexní. Naše služby začínají návrhem vhodných elektronických zabezpečovacích zařízení. Poté, co nám je klient odsouhlasí, je dodáme a také namontujeme se všemi zárukami.

Jak se nabírají noví zaměstnanci?

Nové zaměstnance vybíráme pečlivě. Slouží nám k tomu výběrová řízení, kdy důkladně prověřujeme jejich schopnosti.

Jaká je platnost nabídky společnosti BALDERM Plus?

Platnost nabídky naší firmy je standardně 3 měsíce.