Nabízíme:

 • elektronické zabezpečovací zařízení a systémů
 • střežící a záznamové videosystémy
 • perimetrická ochrana objektů
 • systém kontroly obchůzek a strážných
 • bezpečnostní mechanické a elektronické kódové zámky
 • systémy kontroly a řízení vstupu
 • elektronické požární systémy
 • automatické ovládání vjezdových vrat
 • bezpečnostní okenní fólie
 • mobilní telefony NMT-GSM
 • telefonní ústředny a rozvody
 • domácí telefony a videotelefony
 • strukturovaná kabeláž
 • jednotný čas
 • vnitropodnikový rozhlas
 • televizní a satelitní rozvody
 • rozvody počítačových sítí
 • systém ochrany zboží

Pakliže bude dodávku celého zabezpečovacího systému hradit společnost BALDERM Security, pak zůstává zabezpečovací zařízení v majetku BALDERM Security. Po ukončení smluvního vztahu před sjednaným koncem je možné zařízení zakoupit v zůstatkové ceně. Pakliže bude vztah ukončen podle platné smlouvy, pak je možné zařízení odkoupit za symbolickou 1 korunu. Společnost BALDERM Security dokáže na druhou stranu i přejmout jiná bezpečnostní zařízení.

Pokud bude dodávku a realizaci systému zabezpečení hradit zákazník, pak je zákazník majitelem tohoto zařízení po předání Protokolu o předání zařízení.

Pokud se chcete dozvědět o instalaci bezpečnostních elektronických zařízení více, neváhejte nás kontaktovat třeba pomocí kontaktního formuláře.