Na přání našich zákazníků může být objekt také střežen strážným se psem. Sázíme na kvalitní a kvalifikované zaměstnance, kteří jsou pravidelně školeni a kteří si umějí poradit i v krizové situaci, kterou je třeba aktuálně zvládnout.

V oblasti bezpečnostních služeb má naše firma dlouholeté zkušenosti (vedení firmy působí v této oblasti již od roku 1991) a můžeme tak zaručit, že ostraha objektu našich klientů bude skutečně účinná a efektivní.

Fyzická ostraha objektů společností Balderm Security zahrnuje:

  • vstupní a výstupní kontrolu osob u vstupu do objektu
  • pochůzkovou činnost namátkovou nebo podle harmonogramu
  • evidenci vjezdu a výjezdu motorových vozidel
  • případné řešení krizových situací

Dále společnost Balderm Security poskytuje konzultační a poradenskou činnost v oblasti tvorby bezpečnostní politiky pro zajištění ochrany osob a majetku, převozy finančních hotovostí, osobní ochranu osob, namátkové kontroly pro posílení strážní jednotky, bezpečnostní doprovod návštěvy, obsluhu telefonní ústředny a technicko-bezpečnostního zařízení. Od roku 2009 nabízíme také kontrolu zaměstnanců, kteří jsou v pracovní neschopnosti.

Klíčoví jsou pro naši společnost zaměstnanci. Ti jsou prověřeni z hlediska trestní bezúhonnosti a podléhají přísnému výběru. Klademe důraz také na jejich charakterové a osobní vlastnosti, prvořadá je pro nás loajalita, úroveň vystupování, schopnost učit se a také schopnost ovládat moderní elektronická zařízení.

Naši zaměstnanci mohou být ve firemní uniformě či obleku a také být vybaveni krátkou palnou zbraní.

Při použití našich služeb lze uplatnit slevu u pojišťovny, neboť takovýto objekt má speciální ochranu.

Pokud vás naše nabídka fyzické ochrany zaujala, obraťte se prosím na nás (e-mailem, telefonicky, anebo osobní návštěvou) a my s vámi rádi prodiskutujeme možnosti ochrany právě vaší firmy.